Skip to main content

Áiseanna SPLANC

Ofrálann SPLANC aiseanna teagaisc don seomra ranga agus don obair bhaile i gcomhair le físeáin i nGaeilge don rang iomlán nó do dhaltaí aonair.
An bhfuil cuntas agat cheana? Logáil isteach anseo.
CUNTAS NUA
Educational Resources For Parents
Educational Resources For Parents
Educational Resources For Parents
Educational Resources For Parents

Áiseanna Nua Go Rialta

Ar £100 in aghaidh na bliana, gheobhaidh tú rochtáin ar na háiseanna agus na físeáin láithreach bonn.  Ach fan linn go deo agus gheobhaidh tú na háiseanna nua a chuirtear suas ar bhonn rialta.

Faoi láthair, táimid ag díriú ar áiseanna litearthachta go príomha:

  • Scríbhneoireacht, bunaithe ar an chur chuige ‘Múnlaithe, Roinnte, Treoraithe’
  • Fónaic anailiticiúil, ag díriú ar phatrúin choitianta.
  • Tascannna litearthachta ar féidir a úsáid don obair bhaile, i nGaeilge agus i mBéarla
  • Pacáiste topaice ar ábhair choitianta.
  • Páipéir chleachta don Teist Nua SEAG

Cé nach mbíonn leatháin oibre chomh forleathan céanna sa seomra ranga na laetha seo, in amanna bíonn daingniú de dhíth ar bhun-coincheapa agus níl rogha eile ann ná corr-leathán oibre a chaitheamh amach leis an am s’agat mar mhúinteoir a shaoradh le go dtig leat bheith ag obair le dalta nó grúpa ar leith.

Tugann Splanc smaointí fosta don obair bhaile Mata, Gaeilge agus Litriú, le cuid mhaith de na háiseanna Mata dátheangach, foirfe do thuismitheoirí nach bhfuil an muinín acu as a gcuid Ghaeilge go fóill.

SÍNIGH SUAS

Áiseanna SPLANC

The price for membership is £100.00 now.

Sign Me Up!

Membership expires after 1 Year.
Irish language education resources